วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Glary Utilities PRO 2.47.0.1539 (โปรแกรม ปรับแต่ง เครื่องคอมฯ ที่ทุกเครื่องควรจะมี)[Full][กุญแจ]

Glary Utilities FREE (โปรแกรม ปรับแต่ง เครื่องคอมฯ ที่ทุกเครื่องควรจะมี) : เป็นเครื่องมือและ Utility ระบบสำหรับแก้ไข ,  เพิ่มความเร็ว ,  บำรุงรักษาเละปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ มันจะทำให้คุณสามรถที่จะลบไฟล์ขยะทั่วไปของระบบได้ครับ ,  เช่นเดียวกับ Registry ที่ไม่ถูกต้อง และ ร่องรอย Internet (Plug-In รองรับโปรแกรมได้มากกว่า 45 โปรแกรมด้วยครับ) คุณยังสามารถที่จะจัดการและลบ Add On บราวส์เซอร์ ,  วิเคราะห์การใช้พื้นที่ Disk และหาไฟล์ที่ซ้ำกัน นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังมี Option เพื่อ Optimize การใช้หน่วยความจำ ,  ค้นหา ,  ซ่อมแซมและลบ Shortcut ของ Window ,  จัดการโปรแกรมที่เริ่มทำงานพร้อม Window และ Uninstall โปรแกรมอื่นๆ คุณสมบัติอื่นๆ ก็รวมถึงการลบไฟล์ อย่างปลอดภัย ,  และทำความสะอาดโฟลเดอร์ค้นหาและอื่นๆ 

Glary Utilities Pro offers numerous powerful and easy-to-use system tools and utilities to fix ,  speed up ,  maintain and protect your PC. It allows you to clean common system junk files ,  as well as invalid registry entries and Internet traces. You can manage and delete browser add-ons ,  analyze disk space usage and find duplicate files. You can also view and manage installed shell extensions ,  encrypt your files from unauthorized access and use ,  split large files into smaller manageable files and then rejoin them. Furthermore ,  Glary Utilities includes the options to optimize memory ,  find ,  fix ,  or remove broken Windows shortcuts ,  manage the programs that start at Windows startup and uninstall software. Other features include secure file deletion ,  an Empty Folder finder and more. All Glary Utilities Pro tools can be accessed through an eye-pleasing and totally simplistic interface.


Features:
• Disk Cleaner Removes junk data from your disks and recovers disk space
• Registry Cleaner Scan and clean up your registry to improve your system’s performance.
• Shortcuts Fixer Corrects the errors in your startmenu & desktop shortcuts
• Startup Manager Manages programs which run automatically on startup
• Memory Optimizer Monitors and optimizes free memory in the background
• Tracks Eraser Erases all the traces , evidences , cookies , internet history and more
• File Shredder Erases files permanently so that no one can recover them
• Internet Explorer Assistant Manages Internet Explorer Add-ons and restores hijacked settings
• Disk Analysis Get details information of the desired files and folders
• Duplicate Files Finder Searchs for space-wasting and error producing duplicate files
• Empty Folders Finder Find and remove empty folders in your windows
• Uninstall Manager Completely uninstall programs you don’t need any more
• Context Menu Manager Manage the context-menu entries for files ,  folders…
• Process Manager Monitor programs that run on your PC and stop spyware and Trojans.http://www.mediafire.com/?jqf2a90vx7l5zib

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น