วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

CPU-Z V1.61
CPU-Z 1.61


CPU-Z is a freeware utility that gathers information on some of the main devices of your system. CPU-Z does not need to be installed, just unzip the files in a directory and run the .exe. In order to remove the program, just delete the files. The program does not copy any file in any Windows directory, nor write to the registry.


CPU


   Name and number.
   Core stepping and process.
   Package.
   Core voltage.
   Internal and external clocks, clock multiplier.
   Supported instructions sets.
   All cache levels (location, size, speed, technology).


Mainboard


   Vendor, model and revision.
   BIOS model and date.
   Chipset (northbridge and southbridge) and sensor.
   Graphic interface.


Memory


   Frequency and timings.
   Module(s) specification using SPD (Serial Presence Detect) : vendor, serial number, timings table.


System


   Windows and DirectX version.


Changelog:


   Intel CedarTrail platform.
   VIA VX11 chipset.
   Intel Xeon E5 processors.
   Fix wrong CPU clock speed under Win8.


http://www.mediafire.com/?h7jyn2hdc926q8tไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น